Kidspiration - introductie

Kidspiration BoxKidspiration is een computerprogramma waarmee leerlingen op de basisschool (of thuis) o.a. woordspinnen en associatiediagrammen kunnen maken. Aan deze grafische diagrammen kunnen gemakkelijk plaatjes, tekst en gesproken woord worden toegevoegd. Zo geven ze hun gedachten en ideeën weer en ordenen informatie. Met dit gebruiksvriendelijke programma kunnen leerlingen optimaal profiteren van de verworvenheden van visueel leren. Kidspiration is speciaal ontwikkeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd en kan zowel op school als thuis wordt ingezet.

Kidspiration werkt helemaal op de manier waarop kinderen denken. Daarom zijn ze al na een uurtje vertrouwd met Kidspiration. En omdat de middelen waarmee Kidspiration de kinderen uitdaagt tot visueel leren zeer geavanceerd zijn, bereiken ze al gauw spectaculaire resultaten. Ze vinden het gewoon leuk – en dat is aan ze te zien!

Kidspiration DiagramKidspiration is de ideale visuele manier voor kinderen om te leren denken, schrijven en begrijpen. Ze creëren diagrammen door plaatjes, tekst en gesproken woorden te combineren. Doordat ze op een visuele manier bezig zijn, worden jonge kinderen extra ondersteund bij hun eerste stappen met lezen en schrijven, terwijl oudere kinderen leren hoe ze informatie beter kunnen begrijpen en hoe met anderen over hun ideeën te communiceren.

Onderzoek toont aan dat visueel leren een van de meest effectieve manieren is om denkvaardigheden te verwerven en te onderwijzen. Kidspiration maakt van deze verworvenheden gebruik door het begripsvermogen van kinderen te versterken, denkprocessen te verduidelijken, het vasthouden van informatie te versterken en het organisatievermogen te verbeteren. Leren denken en leren studeren zijn essentiële vaardigheden voor leerlingen die later met succes een studie willen volgen.

Met Kidspiration is visueel leren een realiteit geworden. Dankzij de kindvriendelijke opzet en ruime mogelijkheden kan elk kind op zijn eigen niveau profiteren van de kracht van visueel leren.


cool hit counter