Gereedschappen

Met Kidspiration kunnen jonge kinderen hun gedachten gemakkelijk ordenen en structureren. De in het programma aanwezige gereedschappen bieden jonge kinderen daarvoor de optimale leeromgeving

Het tekenblok en schrijfblok

Jonge kinderen die net gaan lezen en schrijven, gebruiken het tekenblok van Kidspiration om plaatjes, tekst en gesproken woord te combineren. Al doende maken ze hun ideeën zichtbaar en laten ze de onderlinge verbanden zien. Op dat plaatjesscherm bouwen kinderen bijvoorbeeld groepen, woordspinnen of associatiediagrammen. Daarna kunnen ze via het schrijfblok de ideeën verder verfijnen in geschreven woord. Het omgekeerde kan ook. De kinderen maken in het schrijfblok een tekst, die later gevisualiseerd wordt op het tekenblok.

De visuele relatie tussen tekenblok en schijfblok 

Kidspiration Tekenblok BomenDe indeling van het tekenblok is van invloed op de weergave in het schrijfblok en omgekeerd. De volgende schermafdrukken maken duidelijk hoe dit werkt. Als basis voor een werkstuk over bomen heeft Karel in het tekenblad een diagram gemaakt (zie links). De indeling is eenvoudig. Bomen zijn te onderscheiden naar groenblijvend en niet groenblijvend. Van beide categorieën wordt een globaal voorbeeld gegeven. Schakelen we nu over naar het schrijfblok (zie onder) dan zien we het volgende: De structuur voor het werkstuk is duidelijk zichtbaar. Na een algemene inleiding is de eerste paragraaf gewijd aan groenblijvende bomen met een subparagraaf over naaldbomen. De tweede paragraaf zal over niet groenblijvende bomen gaan, met als subparagraaf loofbomen. Het tekenblok en schrijfblok zijn gekoppeld. Wijzigingen in het ene scherm werken meteen door in het andere scherm!

Kidspiration Schrijfblok Bomen

De SuperGrouper tool helpt extra bij het categoriseren 

Kidspiration SuperGrouperWat het gebruik van plaatjes betreft, biedt Kidspiration meerdere mogelijkheden. Zo is het mogelijk de plaatjes te gebruiken voor allerlei sorteer- en categoriseeroefeningen. Wanneer een plaatje daartoe in een SuperGrouper vorm wordt veranderd, is het geschikt geworden om het te vullen met andere plaatjes. Leerlingen leren zo sorteren, groeperen, classificeren en vergelijken. Alle afbeeldingen - ook zelfgemaakte - kunnen in een SuperGrouper vorm worden veranderd.

Symbolen helpen om ideeën over te brengen

Kidspiration SymbolMakerLeerlingen gebruiken symbolen om ideeën en verbanden tot uitdrukking te brengen. Die komen in de eerste plaats uit de meegeleverde bibliotheek van duizenden symbolen. Mocht het gewenste symbool er toch niet tussen zitten dan kunnen de leerlingen met de Symbol Maker op een eenvoudige manier hun eigen symbolen maken. Daarbij kunnen ze kiezen uit een ruime selectie standaard vormen of zij kunnen de gewenste vorm zelf tekenen en inkleuren.


cool hit counter